Komitet organizacyjny InBuild 2013

Przewodnicząca: Jolanta Gintowt

Sekretarz: Alicja Sznurawa

Członkowie:

  • Mateusz Migacz
  • Marcin Kofiński