Politechnika Krakowska
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego „InBud” 
zapraszają do udziału w
III Międzynarodowej Konferencji Innovative Buildings „InBuild”.

Konferencja odbędzie się
20-22 listopada 2017 roku
na Politechnice Krakowskiej w mieście Królów Polskich – Krakowie.

Komitet Naukowy konferencji to autorytety z dziedzin zgodnych z tematyką konferencji z Polski i z zagranicy. Chcemy aby konferencja stała się forum dla wymiany wiedzy i badań naukowych w zakresie energooszczędności oraz doświadczeń związanych z nowoczesnym budownictwem, a jednoczenie dawała możliwość do nawiązania współpracy naukowej między ośrodkami badawczymi. Natomiast warsztaty mają spełnić rolę dydaktyczno - informacyjną.

Do udziału w konferecji zapraszamy również doktrantów i studentów.

Tematyka konferencji

  • Termorenowacja budynków, budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, auditing, certyfikacja energetyczna
  • Nowe rozwiązania materiałowe, technologie i systemy zarządzania w budownictwie
  • Podstawy teoretyczne - optymalizacji i wymiany ciepła w materiałach i konstrukcjach, metody projektowania
  • Podstawy teoretyczne - optymalizacja konstrukcji, nowoczesne sposoby projektowania
  • Konserwacja i ochrona zabytków
  • Symulacje komputerowe w budownictwie
  • Oświetlenie i akustyka architektury i urbanistyki
  • Strategia zrównoważonego rozwoju
  • Architektura bioklimatyczna
  • Komfort cieplny
  • Niekonwencjonalne źródła energii i jej magazynowanie
  • Energooszczędne instalacje, niskoenergetyczne budynki inteligentne
  • Gospodarowanie nowoczesne odpadami w dużych i średnich aglomeracjach i obszarach rolniczych
  • Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa
  • Badania laboratoryjne, badania in-situ.