Konferencja organizowana jest pod auspicjami

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Jana Kaziora

Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK

Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszuli Nowogórskiej
Okręgowej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach  Passive House Institute w Darmstadt Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego
 
 Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Patroni medialni

Radio Nowinki Świat Szkła
GLOBEnergia muratorplus
Przegląd budowlany Materiały Budowlane
Architektura & Biznes  

Sponsorzy