Opłaty konferencyjne

Artykuł + udział 1 osoby w konferencji 1720 zł 400 EUR
Kolejny artykuł 370 zł 85 EUR
Osoba towarzysząca 520 zł 120 EUR
Uroczysta kolacja 220 zł 50 EUR
Studenci + doktoranci po uzgodnieniu z organizatorem

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 29 września 2017 r.

Udział w konferencji zawiera
Powitanie, uroczystą kolację, przerwy kawowe, lunche, udział w sesjach konferencyjnych, program konferencji i warsztatów, publikację artykułu (dodatkowy koszt w zależności od decyzji w którym Journalu ma zostać opublikowany).

Dodatkowy artykuł
Koszt w zależności od decyzji w którym Journalu ma zostać opublikowany

Udział osoby towarzyszącej zawiera
Powitanie, uroczysta kolacja, przerwy kawowe, lunche, udział w sesjach konferencyjnych.

Konto bankowe

 Właściciel konta:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
POLAND

 

Nazwa i adres banku:

Bank BPH S.A.
ul. Kielecka 2
31-526 Kraków
POLAND

Numer konta Konferencji:

  • 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 - rachunek w PLN
  • 90 1060 0076 0000 3210 0013 7470 - rachunek walutowy w EURO
  • 56 1060 0076 0000 3210 0013 7500 - rachunek walutowy w USD

 

Tytuł wpłaty: InBuild + Nazwisko i Imię uczestnika