Konferencja InBuild 2015 organizowana była pod auspicjami

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka

 

Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatary

Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego   
Urszuli Nowogórskiej
Okręgowej Małopolskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
 Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach  Passive House Institute w Darmstadt Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego
 
 Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Patroni medialni InBuild 2015

Radio Nowinki Świat Szkła
GLOBEnergia muratorplus
Przegląd budowlany vivicom
Architektura & Biznes  Materiały Budowlane