Podsumowanie InBuild 2015

Ponad 33 prelegentów, 46 prac naukowych 80 autorów z Europy i Azji oraz Ameryki, referaty w dziedzinie budownictwa innowacyjnego na wysokim, światowym poziomie, 16 ośrodków naukowych, 18 przedstawicieli władz samorządowych województwa Małopolskiego. 13 ośrodków naukowych zagranicznych (Austria, Chiny, Japonia, Kanada, Grecja, USA, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Litwa, Polska) i 12 uczelni z Polski.

Mapa

Prace naukowego zostały opublikowane w: Journal of Building Physics (30 punktów, Impact Factor 1,5 punktu wsk. Hirscha) oraz zeszytach Czasopisma Technicznego 5 B/2015 i 1 B/2016 (13 punktów).

W skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego i Komitetu Recenzentów weszło 79 osób ze świata.

To liczby drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Warsztatów Budownictwa Innowacyjnego "InBuild 2015”, w której uczestniczyli także doktoranci i studenci. Konferencja odbyła się w dniach 3-5 listopada 2015 r. przy Politechnice w Krakowie.

Organizatorami byli Instytut Konstrukcji i Materiałów Budowlanych oraz Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego „InBud”. Konferencja została zrealizowana pod auspicjami m.in.: Passive House Institute w Darmstadt, Okręgowej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach, Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej.

"Tematyką szczytu w Krakowie było szeroko rozumiane budownictwo innowacyjne, skupiające specjalistów z całego świata."

Tematyka konferencji wypisywała się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”.

InBuild 2015

Konferencji towarzyszyły warsztaty budowlane. Na stoiskach znalazły się takie firmy jak: M3 SYSTEM – producent i wykonawca specjalizujący się w budynkach energooszczędnych realizowanych na bazie styropianu, Akcent Sp. z o. o. – badania drgań mostów, wiaduktów i kładek oraz Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. Jak podkreślają uczestnicy ciekawym pomysłem była alternatywa dla tradycyjnego podejścia do warsztatów bowiem uczestnicy samodzielnie mogli wznosić budynki w skali 1:10.

 

Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa Budownictwa Innowacyjnego „InBuild 2015” cieszyła się dużym zainteresowaniem bowiem liczyła 315 uczestników. Organizatorzy zaznaczają, że trwają już prace nad następną edycją konferencji (listopad 2017).

 

Organizatorzy dziękują członkom Komitetu Naukowego i Profesorom Recenzentom za pracę nad poziomem merytorycznym konferencji i opracowaniem recenzji oraz uczestnikom za przygotowanie i prezentacje prac naukowych