Komitet organizacyjny InBuild 2015

Przewodnicząca: Jolanta Gintowt

Członkowie:

  • Marek Dudzik
  • Bernadetta Kisilewicz
  • Alicja Kowalska-Koczwara
  • Mateusz Migacz
  • Izabela Murzyn
  • Marta Nowak
  • Michał Repelewicz
  • Anna Stręk
  • Jadwiga Zabagło