Politechnika Krakowska
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego „InBud” 
zapraszają do udziału w
III Międzynarodowej Konferencji Innovative Buildings „InBuild”.

Konferencja odbędzie się
20-22 listopada 2017 roku
na Politechnice Krakowskiej w mieście Królów Polskich – Krakowie.

Komitet Naukowy konferencji to autorytety z dziedzin zgodnych z tematyką konferencji z Polski i z zagranicy. Chcemy aby konferencja stała się forum dla wymiany wiedzy i badań naukowych w zakresie energooszczędności oraz doświadczeń związanych z nowoczesnym budownictwem, a jednoczenie dawała możliwość do nawiązania współpracy naukowej między ośrodkami badawczymi. Natomiast warsztaty mają spełnić rolę dydaktyczno - informacyjną.

Do udziału w konferecji zapraszamy również doktrantów i studentów.