Tematyka konferencji

 • Termorenowacja budynków, budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, auditing, certyfikacja energetyczna
 • Nowe rozwiązania materiałowe, technologie i systemy zarządzania w budownictwie
 • Podstawy teoretyczne - optymalizacji i wymiany ciepła w materiałach i konstrukcjach, metody projektowania
 • Podstawy teoretyczne - optymalizacja konstrukcji, nowoczesne sposoby projektowania
 • Konserwacja i ochrona zabytków
 • Symulacje komputerowe w budownictwie
 • Oświetlenie i akustyka architektury i urbanistyki
 • Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Architektura bioklimatyczna
 • Komfort cieplny
 • Niekonwencjonalne źródła energii i jej magazynowanie
 • Energooszczędne instalacje, niskoenergetyczne budynki inteligentne
 • Gospodarowanie nowoczesne odpadami w dużych i średnich aglomeracjach i obszarach rolniczych
 • Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa
 • Badania laboratoryjne, badania in-situ.